Contact -> +31 (0)455 656 262

Stelrad shop voor onderdelen en accessoires

Legal notice

Legal notice

Algemene voorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en onthoudt u zich van eventuele schadeclaims tegen CARADON STELRAD BV (vanaf nu Stelrad genoemd), haar dochterondernemingen, filialen of medewerkers die voortvloeien uit het gebruik van de website of enig materiaal, informatie, recensies of aanbevelingen die daarin zijn opgenomen. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende aanvullende clausules:

Informatie en juridische kennisgeving

Deze website en de informatie, namen, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s en symbolen met betrekking tot of in verband met Stelrad en haar dochterondernemingen, filialen, producten en diensten worden aangeboden “zoals ze zijn”, zonder enige uitleg of bevestiging en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van overdraagbaarheid die geschikt is voor een bepaald doel of geen overtreding vormt. Hoewel de informatie op deze website zorgvuldig is samengesteld om informatie te verstrekken over Stelrad en haar producten en diensten, kunnen Stelrad, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen of werknemers onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade, inclusief maar niet beperkt tot niet beperkt tot directe, indirecte of bijzondere schade, als gevolg van of in verband met het gebruik van of toegang tot de website, materiaal, informatie, beoordelingen of aanbevelingen op deze website.

Stelrad kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de nodige wijzigingen, verbeteringen en / of wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden, namen, afbeeldingen, afbeeldingen, logo’s en symbolen die op deze website worden gebruikt, evenals aan de producten en diensten die erop worden vermeld. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Stelrad. Stelrad aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke links of links op de gelinkte pagina’s. U stemt ermee in om de informatie op deze website, geheel of gedeeltelijk, niet te wijzigen, te vervangen of aan te vullen.

Productinformatie

Deze website bevat informatie over Stelrad-producten. Deze website kan verwijzen naar producten die niet meer verkrijgbaar zijn of die onder een andere naam op de markt worden gebracht. Raadpleeg Stelrad voor meer informatie.

Intellectueel eigendom

Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot al het redactiemateriaal, foto’s, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo’s, handelsmerken en servicemerken, zijn eigendom van Stelrad of haar dochterondernemingen, filialen of licentiehouders en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomswetten. Andere producten of bedrijfsnamen die op de website verschijnen, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren. Het is verboden dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiëren, opnieuw te verzenden, te herdistribueren, distribueren, verkopen, publiceren, verzenden of verspreiden. Het is toegestaan

 • een a. Print of download van fragmenten van het materiaal op deze website voor niet-commerciële, informatieve doeleinden of persoonlijk gebruik of
 • b. Om het materiaal op deze website te kopiëren met als doel het voor niet-commerciële doeleinden onder individuen te verspreiden voor persoonlijk, informatief gebruik. Dit alles geldt zolang Stelrad als informatiebron wordt genoemd en derden op de hoogte zijn gesteld dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dienen te worden nageleefd.

Niets van wat hier is samengevat, mag worden opgevat als het verlenen van een licentie of recht onder een patent of handelsmerk van Stelrad of een derde partij.

Tenzij specifiek vermeld, zal niets dat hier wordt samengevat, worden opgevat als een licentie of recht onder enig auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dergelijke informatie, gegevens, producten of diensten.

Toepasselijke wetgeving en jurisprudentie

Diese Bedingungen werden in Übereinstimmung mit dem niederländishen Recht verwaltet, verstanden und ausgeführt. Alle geschillen die uit deze voorwaarden kunnen voortvloeien, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoegde Nederlandse rechtbanken – RECHTBANK LIMBURG – REGIO ZUID

Privacybeleid

Dit is de website van Stelrad.
ons mailadres is
Kathagen 30
6361 HG Nuth
Nederland
Ons BTW-nr. is NL809332644B01
Bedrijfsnummer: KVK 34144574

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt van en naar Google op servers in de VS verzonden en opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We willen u er echter op wijzen dat u in dit geval waarschijnlijk niet alle mogelijkheden op deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens door Google op de reeds beschreven wijze voor de genoemde doeleinden.

Elke keer dat u onze website bezoekt, herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam (internetdomeinnaam) en uw e-mailadres (voor zover mogelijk).

We bewaren elke keer dat u onze website bezoekt

 • Uw domeinnaam en e-mailadres wanneer u onze website bezoekt, voor zover mogelijk
 • Uw e-mailadres als u aankopen doet / vragen stelt op deze website
 • Uw e-mailadres, als u dit aan ons verstrekt
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze website heeft geopend
 • alle informatie die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en / of paginaregistratie)

Deze informatie wordt gebruikt

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om op een later tijdstip contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden
 • om u te informeren over updates van onze website
 • om de inhoud en lay-out van onze pagina’s voor elke individuele bezoeker aan te passen
 • om uw voorkeuren te registreren
 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over wat u aan uw boodschappenlijst kunt toevoegen
 • om de inhoud en presentatie van de website te wijzigen, afhankelijk van uw browsertype of andere informatie die door de browser wordt verzonden

De informatie wordt alleen intern gebruikt en zal niet voor commerciële doeleinden worden doorgegeven aan andere bedrijven.

We hebben geen partnerschappen of speciale banden met advertentiebedrijven op internet.

Wanneer we uw gegevens doorsturen of ontvangen op onze website, gebruiken we altijd de coderingstechnologieën die worden beschouwd als de gangbare standaard in de IT-sector.

Hoe kunt u contact opnemen met ons bedrijf in verband met dit privacybeleid?

Als u op een van de bovenstaande procedures wilt reageren, kunt u contact met ons opnemen

 • per e-mail: [at] info stelrad.eu
 • per telefoon +31 (0) 455656262
 • per fax: +31 (0) 455656242
 • per post: Kathagen 30, 6361 HG Nuth, Nederland

Communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails meer van ons bedrijf wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres.

We kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorsturen naar organisaties waarmee we een contract hebben en de producten of diensten aanbieden die u mogelijk interesseren. Als u niet wilt dat uw e-mailadres wordt doorgestuurd naar andere bedrijven of organisaties, neem dan contact met ons op op bovenstaand adres.

Communicatie per post

Als u ons uw postadres online geeft, kunt u met regelmatige tussenpozen mailings van ons ontvangen met informatie over producten, diensten en aankomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres.

Communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer online verstrekt, kan ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden met informatie over onze producten en diensten of over aankomende evenementen. Als u dergelijke telefoontjes niet wilt ontvangen, neem dan contact met ons op op het bovenstaande adres.

Ons bedrijf kan de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn gedefinieerd in ons “privacybeleid”. In dat geval zullen wij, voordat wij uw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, contact met u opnemen om u te informeren over de wijzigingen in ons reglement voor de bescherming van persoonsgegevens en om u de mogelijkheid te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek bieden we bezoekers van onze website de mogelijkheid om alle informatie die we over hen opslaan in te zien. Als u toegang wilt tot deze informatie, neem dan contact met ons op op het bovenstaande adres. (schriftelijke aanvraag met een kopie van uw identiteitskaart). Op verzoek bieden we bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die we over hen opslaan te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wilt verbeteren, neem dan contact met ons op op het hierboven vermelde adres.

Als u van mening bent dat onze website niet in overeenstemming is met ons “privacybeleid”, neem dan zelf contact op met ons bedrijf op het volgende adres: Kathagen 30, 6361 HG Nuth, Nederland.

Selecteer een Afleverpunt

Stelrad Shop